- 1395/04/24

معافیت های مالیاتی

1.            معافیت های تولیدی ، معدنی و خدماتی( ماده 32 قانون رفع موانع تولید )

•             اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیت های  تولیدی ، معدنی و خدماتی  ( بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری )  اشخاص حقوقی غیردولتی از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج  سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده  سال .

•          افزایش دوره معافیت مالیاتی با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی که بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل داشته باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک  سال اضافه می شود.

•          استقرار در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال به دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر افزایش می یابد و در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال  .

•          اعمال مالیات با نرخ صفر در مناطق کمتر توسعه یافته در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانیکه جمع درآمد مشمول مالیات به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد .

•          اعمال مالیات با نرخ صفر برای پنجاه  درصد (۵۰%) مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر در سایر مناطق تا زمانیکه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت  شده شود.

•          برخورداری درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی از دو بند فوق الذکر .

•          سرمایه گذاری انجام  شده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به  ازای هر پنج  درصد (۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده  درصد (۱۰%)و حداکثر تا پنجاه  درصد (۵۰%) به مشوق برخورداری از نرخ صفر مالیاتی برای محاسبه مالیات های سال های بعد از اعمال مالیات بر نرخ صفر   اضافه می شود.

•          شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی  که حداقل بیست  درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر ، از پنجاه  درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشند.

 

 

2.         معافیت کشاورزی

درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ،دام پروری،دام داری،پرورش ماهی،زنبور عسل و پرورش طیور ،صیادی و ماهی گیری،نوغان داری ،احیای مراتع و جنگل ها،باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (ایرانی و غیر ایرانی)،از شروع فعالیت می توانند از معافیت مذکور بهره مند گردند.

3.         معافیت حقوق

50 درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کم تر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.کلیه اشخاص حقیقی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) شاغل در مناطق کم تر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا زمانی که محل اشتغال آنان در فهرست مذکور قرار دارد،می توانند از بخشودگی مذکور بهره مند گردند.

4.         معافیت فعالیت های آموزشی ،خدماتی و ورزشی          

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی،راهنمایی،متوسطه،فنی و حرفه ای،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درامد موسسات نگه داری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگه داری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستندهمچنین درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

5.         معافیت فعالیت های فرهنگی

فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ،فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند،از پرداخت مالیات معاف است.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی)با رعایت مقررات و آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده مذکور می توانند از معافیت مورد بحث برخوردار گردند.

6.         معافیت تعاونی

100 درصد درامد شرکت های تعاونی روستایی،عشایری ،کشاورزی،صیادان ،کارگری ،کارمندی ،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

7.         معافیت گردشگری

کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای ماده 32 قانون رفع موانع تولید پروانه بهره برداری اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده  از پرداخت پنجاه  درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند.

 

 8.معافیت صادرات

  الف:100 درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی،باغی،دام و طیور،شیلات،جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی،بازرگانی،جهاد کشاورزی و صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ب:100 درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.

 

9.معافیت محصولات صنایع دستی

درآمد کارگاه های فرش دست باف،صنایع دستی ،شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی)با رعایت مقررات،می توانند از معافیت مورد بحث برخوردار گردند.

 

معافیت های گمرکی

•         معافیت ماشین آلات و تجهیزات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی(ماشین آلات دست اول)

•        استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای ورود مواد اولیه ای که برای تولید کالاهای صادراتی به کار رفته است.