- 1396/12/08

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری ،مناطق ویژه ی اقتصادی بندر امیر آباد و نوشهر، شرکت آب منطقه ای و برق منطقه ای در نمایشگاه بین المللی بازگانی ایران و کشورهای حاشیه دریای خزربه عرضه ی توانمندیهای اقتصادی و فرصتهای سرمایه گذاری استان خواهد پرداخت.

در این نمایشگاه شرکتهایی از کشورهای روسیه، اسلوواکی ،چک،بلاروس، گرجستان و ... حضور می یابند.