- 1397/04/14

اولین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان  صبح روز چهارشنبه مورخ 02/03/1397 در محل سالن شماره 2 استانداری مازندران  با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد و به ریاست مهندس اسلامی استاندار محترم و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان برگزار گرديد .  

در ابتدای جلسه دکتر قاسم پیشه نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز در زمینه بازاریابی و جلب سرمایه گذاران خارجی در سال 1396 و دو ماهه سال جاری پرداختند.

   در ادامه  مهندس اسلامی- استاندار محترم و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مهم در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری داخلی را استفاده از منابع مالی بین المللی خصوصا سرمایه گذاری مستقیم خارجی برشمردند و لازمه این مهم را تسهیل و تسریع در امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی دانستند
سپس بر اساس دستور کار جلسه شرکت برق منطقه ای مازندران و سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارشاتی را با موضوعات اقدامات انجام پذیرفته در سال 1396 برای جلب سرمایه گذاران خارجی و موانع پیش روی مطرح نمودند .

در ادامه نماینده محترم شرکت نستله واترز ایرانیان گزارشی را پیرامون  حکم خلع ید 1883 متر از زمینهای تحت تصرف شرکت توسط دادگاه عمومی بخش لاریجان  که از طرف منابع طبیعی به آن شرکت واگذار گردیده بود ، همچنین موضوع اراضی واگذار شده به وابل نوش زیار جهت احداث کلکتور که علیرغم گذشت سه سال تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته و شرکت نستله با توجه به نیاز به آب چشمه یادشده و به استناد مصوبه فرماندار آمل نسبت به احداث کلکتور موقت اقدام نموده ، اشاره کرده است . 

سپس روسا و نمایندگان محترم دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه در خصوص موضوعاتی نظیر : شیوه تغییری کاربری اراضی ، چگونگی رفع مشکلات شرکت نستله با اعمال ماده 477 توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ، تعیین مدت زمانی مشخصی برای شرکت وابل نوش جهت احداث کلکتور ، اهمیت پروژه های زیرساختی در توسعه استان و تلاش برای تحقق اینگونه طرح ها ، تسهیل روند درخواست تغییر کاربری و ..... نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند .