- 1397/06/31

سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته ودر راستای تحقق اهداف صادراتی وارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی و بر اساس معیارهای مندرج در سایت www.tpo.ir  اقدام به شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات ومعرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1397 نماید.

لذا کلیه صادرکنندگان مجترم  سطح استان می توانند با مراجعه به سایت نمونش به آدرس http:// nemoonesh1.tpo.ir اقدام به ثبت نام و شرکت در این رقابت استانی نمایند.