- 1397/07/04

 نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی استان با حضور50 شرکت داخلی و خارجی درساری گشایش یافت و مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران با حضور فعال و ایجاد غرفه در این نمایشگاه به ارائه و معرفی توانمندیها و فرصتهای های سرمایه گذاری استان پرداخت.

بر اساس این گزارش نمایشگاه بین المللی کشاورزی مازندران با حضور 50 شرکت داخلی فعال‌ در عرصه های کشاورزی ، شیلات و دام سرمایه گذاران بخش کشاورزی از 15 شرکت روسیه ، بلغارستان و لهستان نیز حضور دارند، افتتاح شد.

شرکت کنندگان این نمایشگاه در سه قالب شرکت های دانش بنیان ،تولید و اشتغال بخش های کشاورزی ،شرکت های دانشگاهی و تحقیقاتی و شرکت های سرمایه گذار هستند.

شرکت های داخلی و خارجی در این نمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری نوین ، کشاورزی مکانیزه و ارگانیک و صنایع تبدیلی را هم عرضه کردند .

این نمایشگاه تا ششم مهر در محل مجتمع نمایشگاه نیاوران واقع در ساری برپاست.