- 1397/08/26

طرح احداث نیروگاه مقیاس کوچک 12 مگاواتی با سرمایه گذاری شرکت الکتروبنبان شایگان (ایرانی -آلمانی) در شهرک صنعتی تشبندان محمود آباد با حجم سرمایه گذاری 5.3 میلیون یورو در روزسه شنبه 1397/08/22به بهره برداری آزمایشی رسید.