- 1397/12/02

نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و صنایع وابسته استان با حضورشرکت کنندگان داخلی و خارجی درساری گشایش یافت و مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران با حضور فعال و ایجاد غرفه در این نمایشگاه به ارائه و معرفی توانمندیها و فرصتهای های سرمایه گذاری استان پرداخت.

 نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و صنایع وابسته با حضور شرکت های داخلی فعال وکشورهای روسیه، قزاقستان،تاجیکستان، مجارستان، رومانی، عراق، هندوستان و ترکیه افتتاح شد.

لازم به ذکراست در این نمایشگاه حسین زادگان،استاندارمازندران ضمن بازدید ازنمایشگاه با حضور درغرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری از تلاش و خدمات اداره کل اموراقتصادی و دارایی مازندران درراستای توسعه سرمایه گذاری دراستان تقدیر نمود.   

این نمایشگاه از مورخه 30 بهمن تا سوم اسفند سال جاری درمحل مجتمع نمایشگاه نیاوران واقع درساری برپاست.