- 1397/12/05

در ابتدای جلسه خالقی معاون محترم اقتصادی ضمن عرض سلام و خوشامدگویی به اهمیت فاکتور فرصتهای سرمایه گذاری در جذب و جلب سرمایه گذاری اشاره نمود و بیان کرد، در سال جاری این مرکز همانند سالهای گذشته اقدام به برگزاری نشستهای متعددی با دستگاه های اجرایی به منظورشناسایی، تدوین و بازبینی فرصتهای سرمایه گذاری استان نموده است که تنها تعداد کمی از فرصتهای جمع آوری شده دارای مطالعات امکان سنجی کامل می باشند. لذا می­بایست در فازهای بعدی راهکاری برای تهیه مطالعات امکانسنجی این طرح ها اندیشیده شود.

در ادامه شمسی پور نماینده دفتر جذب و حمایت ازسرمایه گذاری استانداری مازندران ضمن تائید  و تاکید بر فرمایشات معاون اقتصادی اداره کل از دستگاه های مدعو خواستند تا نهایت تلاش خود را برای شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری جذاب و دارای فاکتورهای لازم جهت بازاریابی و تحقق سرمایه گذاری در استان به کار گیرند.

در پایان نمایندگان دستگاه های اجرایی هر کدام به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موانع  شناسایی، تدوین و بروزرسانی فرصتهای سرمایه گذاری در استان و راهکارهای افزایش جلب و جذب سرمایه گذاری در استان پرداختند.