- 1397/12/05

به منظور دستیابی به پیشنهادات موثر جهت درج در سند نهایی اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران وجمهوری آذربایجان  نشستی  در روز شنبه مورخ 1397/12/04 به ریاست قاسم پیشه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع در سالن اجتماعات مرکز خدمات سرمایه خارجی برگزار گردید.