- 1398/07/07

هشتمین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان، صبح  روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23 سالن اجتماعات اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران  برگزار گرديد.

در ابتدای جلسه خالقی معاون اقتصادی اداره کل، بیان نمود با توجه به شرایط اقتصادی حاصل از اعمال تحریم های ظالمانه در کشور، شناسایی و تدوین فرصتهای سرمایه گذاری جذاب به همراه بسته های تشویقی که تسهیل گر امر جذب سرمایه گذاری خارجی در استان را ضروری برشمرد. ایشان با بیان این مطلب که در شرایط فعلی و با توجه به ریسکهای موجود در کشور حتی کشورهای همسایه ما نیز تمایلی برای اجرای طرحهای سرمایه گذاری ندارند از نمایندگان دستگاه های اجرایی خواست با تلاش های مضاعف نسبت به شناسایی پروژه های سرمایه گذاری از میان حلقه های مفقوده بخش صنعت ومعدن ، کشاورزی و گردشگری پرداخته و با تهیه مطالعات پیش امکان سنجی و بسته های تشویقی احتمال تحقق سرمایه گذاری از محل منابع مالی بین المللی برای  آن طرح ها را افزایش دهند.

سپس به ارائه گزارشی از نحوه عملکرد هر یک از دستگاه­های اجرایی در تدوین مشوق های سرمایه گذاری استانی پرداختند و ضمن تشکر از شرکت برق منطقه ای و اداره کل شیلات عملکرد این دو دستگاه را در زمینه احصاء و تدوین مشوق های سرمایه گذاری استانی قابل قبول برشمردند .

در ادامه سایر نمایندگان حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائلی نظیر موانع پیشروی متقاضیان سرمایه گذاری و سرمایه گذاران هر بخش و یافتن راهکار مناسب برای خلع ید اراضی تملک شده، عدم اختیارات دستگاه­ها برای تدوین بسته­های تشویقی برای سرمایه­گذاران خارجی و.... پرداختند.