- 1398/07/07

نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان در سال 1398 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/05/30در محل سالن شماره 2 استانداری مازندران ، به ریاست حسین زادگان استاندار و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان برگزار گرديد.

در ابتدای دکتر قاسم پیشه نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، تلاش برای رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاران خارجی را در شرایط فعلی که تحریم های ظالمانه ای بر کشور اعمال شده بسیار مهم برشمرد و از مدیران عامل شرکت های نستله واترز ایرانیان، پارس گیپس و شرکت سرمایه پذیر قفس گستران کاسپین خواست تا به تشریح معضلات پیش بپردازند.

سپس حسین زادگان استاندار مازندران و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی بیان کردند دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن تعیین نماینده مطلع و کارآمد، امورات مربوط به سرمایه گذاران خارجی را به نحوه جدی پیگیری نمایند .

در ادامه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد مرکز در زمینه بازاریابی، ارایه خدمات به سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری خارجی، نظارت و راهبری پروژه های مصوب، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ...  ارایه نمودند. ایشان در گزارش خود عنوان کردند علیرغم شرایط حاکم در سال 1397 هشت شخصیت حقیقی / حقوقی خارجی جهت سرمایه گذاری در استان اعلام آمادگی نمودند که پس از انجام نشست های متعدد با سرمایه گذاران یادشده و بررسی مدارک و مستندات مورد نیاز، درخواست 7 شرکت از طریق سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی به سازمان سرمایه گذاری ارسال که تعداد 6 پروژه در هیات سرمایه گذاری خارجی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. حجم سرمایه گذاری­های خارجی مصوب پروژه های یادشده 36 میلیون دلار و در زمینه احداث نیروگاه مقیاس کوچک، تولید مصنوعات چوبی، احداث نیروگاه برق آبی و پرورش ماهی در قفس های دریایی با سرمایه گذارانی از کشورهای چین ، تاجیکستان ، ایتالیا، ترکیه و هموطنان ایرانی مقیم آلمان و فرانسه می باشد.

در ادامه حسین زادگان استاندار محترم مازندران و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های خارجی موجود در استان را جهت اجرای پروژه های جدید یکی از راهکاری توسعه سرمایه گذاری خارجی برشمردند و خاطر نشان کردند پیرو مذاکرات گذشته دستگاههای اجرایی ضمن هدف گذاری برای جذب دو پروژه سرمایه گذاری خارجی در سال 1398 اقدامات لازم را جهت تحقق این امر را بعمل آورند .