- 1398/07/07

دهمین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان، با طرح مشکل شرکت گلستان موج پیرامون اراضی مورد اجاره از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صبح روز یکشنبه مورخ 1398/06/24در محل سالن اجتماعات اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران برگزار گرديد.

در ابتدای جلسه یعصوبی رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی ضمن عرض سلام و خوشامدگویی خدمت حضار با معرفی شرکت گل و گیاه گلستان موج، به بیان مشکل شرکت یاد شده در خصوص صدور حکم تخلیه اراضی مورد اجاره از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان پرداخت. وی با اشاره به نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه تلاش برای حفظ سرمایه گذاری خارجی انجام شده را  ضروری دانست.

در ادامه دکتر رمضان پور رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گزارش مبسوطی را در قالب پاورپوینتی پیرامون ایستگاه­­های مرکز تحقیقات کشاورزی در مناطق خشکه داران و خوشامیان که در اجاره شرکت گلستان موج می باشد ، ارایه نمودند . ایشان عنوان کردند بر اساس مفاد قرار داد منعقده، شرکت یادشده تخلفات متعددی در اراضی مورد اجاره داشته و با توجه به اینکه بر اساس طرح های تفصیلی کشوری فعالیت خاصی برای ایستگاه خشکه داران تعریف گردیده است در نتیجه امکان تمدید قرارداد با نامبرده امکانپذیر نمی باشد.

در ادامه با توجه به اینکه سرمایه گذار یاد شده دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد و تا کنون حدود 500 هزار دلار ارز وارد کشور نموده است مدعوین به بحث و تبادل نظر و ارایه راهکار جهت مساعدت با سرمایه گذار یاد شده  پرداختند.