- 1398/08/18

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان مازندران در سه نشست کارشناسی مجزا با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی اقدام به بررسی و بروز رسانی نقشه ی راه تامین مالی خارجی استان  نمود. یعصوبی ، رئیس گروه سرمایه گذاری خارجی با اشاره به اهمیت تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری استان از طریق منابع بین المللی، تدوین نقشه راه تامین مالی خارجی برای طرح های سرمایه گذاری را در دستیابی به اهداف توسعه ای استان مهم بر شمردند. ایشان با بیان اینکه وجود بانک اطلاعاتی از طرح های متقاضی تامین مالی خارجی به  روش های قرضی و غیر قرضی در تمامی بخشها ، رشته فعالیت ها و طرح های زیر ساختی استان می تواند در تامین مالی این طرحها نقش بسزایی را داشته باشد،انجام این مهم را برای استان  ضروری دانست.

سپس نمایندگان محترم دستگاههای اجرایی در خصوص موضوعاتی نظیرنحوه شناسایی پروژه ها و شیوه دسته بندی طرح های شناسایی شده به بحث و تبادل نظر پرداختند .