- 1398/11/15

هفدهمین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان، صبح روز دوشنبه مورخ 1398/08/13در محل اتاق معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد برگزار گرديد.

در ابتدای جلسه  خالقی معاون اقتصادی اداره کل ضمن، به اهمیت تهیه اطلس جامع اراضی قابل واگذاری استان به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازهای تحقق سرمایه گذاری و مهمترین دغدغه متقاضیان سرمایه گذاری در استان اشاره نمودند . 

در ادامه طاهری نماینده مدیریت امور اراضی بیان کرد،  شناسایی زمین  برای اجرای طرح های سرمایه گذاری بر عهده ی متقاضی است و این مدیریت آمادگی کامل دارد به محض مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری در استان نهایت همکاری را با ایشان جهت واگذاری اراضی داشته باشند.

سپس یعصوبی رئیس گروه سرمایه گذاری با بیان اینکه در سنوات گذشته متقاضیان زیادی به استان جهت سرمایه گذاری مراجعه نمودند که به دلیل بروز موانع و طولانی شدن تعیین و سیکل واگذاری اراضی از اجرای طرح منصرف شدند، بر لزوم تدوین اطلس جامع اراضی قابل واگذاری استان تاکید کردند .

سپس نمایندگان سایر دستگاه­های اجرایی مدعو به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات تدوین بانک جامع اراضی قابل واگذاری استان جهت تخصیص به متقاضیان سرمایه گذاری، موانع و مشکلات مردمی، قانونی و اجتماعی موجود در این راه و سایر موضوعات مرتبط پرداختند.