- 1398/11/15

هجدهمین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان، صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25در محل سالن اجتماعات اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران برگزار گرديد.

در ابتدای جلسه خالقی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی  با معرفی شرکت ام. جی. آی. کوتیر ایلیا،ه، به تشریح مشکلات مالیاتی آن شامل: مالیات بر ارزش افزوده و ثبت هزینه بدهی ارزی تسعیر شده با نرخ نیمایی در حساب های شرکت پرداخت در ادامه  حیدری-معاون محترم  ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی درخصوص موارد مطروحه به ارائه توضیحات لازم پرداخت