- 1398/11/15

 

در این نشست محمدزاده مدیرکل محترم شیلات با اشاره به ظرفیت منابع شیلاتی استان اعم ازمنابع و ذخایر دریایی و پرورشی، احداث این نوع واحدها را در افزایش تولید و مصرف محصولات شیلاتی بسیار مهم ارزیابی نمود.

سپس  شاهسونی ضمن تشکر ازحضور مسئولان شیلات و اداره کل اموراقتصادی و دارایی، به ارائه گزارش کوتاهی از روند اجرای پروژه اقدام نمودند. براساس اظهارات وی پروژه  از سال 1381  با خرید زمین از شرکت شهرک های صنعتی آغاز و از همان سال تاسال97  قریب به 120 میلیاردریال هزینه صرف  اجرای این طرح گردید.

سپس  دکتر قاسم پیشه مدیرکل محترم اموراقتصادی و دارایی و نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان؛ضمن تشکر ازمدیرکل محترم شیلات استان در برنامه ریزی جهت بازدید از این پروژه از زحمات و تلاش های مدیرعامل و دیگر سهامداران شرکت در ایجاد آن تشکر نمود. .ایشان با ابرازخرسندی از این فرصت مهیا شده توسط شیلات استان،نقش این نوع واحدها درتولید محصولات سلامت محور با توجه به امکانات مدرن و پرسنل شرکت، بسیارمهم ارزیابی نمود.

وی توانمندی های مالی و علمی ایرانیان مقیم خارج ازکشور را عنصر بالقوه برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دانست و بیان کرد امید است  با بسترسازی لازم، استان بتواند توأمان ازمنابع مالی آنها و شرکت های دانش بنیان از دانش و علم آنها در ارتقای تولید و پایه گذاری اقتصاد مقاومتی یهره مند گردد .

در ادامه مدیران یاد شده باتفاق مدیر عامل شرکت از خط  تولید شرکت و امکانات آن بازدید نمودند .