- 1399/02/10

بر اساس  گزارش ارایه شده توسط وزارت کشور ، پیرامون عملکرد وضعیت سرمایه گذاری خارجی استانهای سراسر کشور منتهی به  پایان مهرماه 1398، تعداد 15 طرح سرمایه گذاری خارجی به مبلغ 51.8 میلیون یورو و با پیش بینی اشتغال 832 نفر در کشور به بهره برداری رسیده که  بیشترین مبلغ آن مربوط به استان مازندران با حجم سرمایه گذاری 17 میلیون یورو و تعداد اشتغال 20 نفر می باشد که نشان از عملکرد مناسب مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران در مقوله طرح های سرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسیده و کسب رتبه برتر در میان استانهای کشور دارد .

استانهای کردستان و خراسان جنوبی  به ترتیب با مبلغ 13.4 میلیون یورو و 10.9 میلیون یورو عناوین بعدی را بین استانهای کشور کسب نموده اند .