- 1399/03/22

اولین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان صبح روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 در محل سالن اجتماعات اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران برگزار گرديد

یعصوبی رئیس گروه سرمایه گذاری ضمن عرض سلام و خوشامدگویی خدمت مدعوین، از شرکت برق منطقه ای استان به دلیل جدیت و تلاش های هدفمندشان در زمینه جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی تشکر کردند و ابراز امیدواری نمودند در سال جاری شاهد چنین پویایی در سایر دستگاه های اجرایی عضو مرکز باشیم. در ادامه ایشان ضمن اشاره به نامه ارسالی از سازمان سرمایه گذاری هدف از برگزاری این نشست را بازنگری فرصتهای سرمایه گذاری موجود در بانک فرصتهای استان به منظور بروزرسانی اطلاعات طرح ها و شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری جذاب جدید و دارای مطالعات امکانسنجی با همکاری دستگاههای اجرایی عضو مرکز بیان کرد. 

سپس شمسی ­پور نماینده  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری ضمن عرض تشکر از همکاری های صورت پذیرفته توسط نمایندگان دستگاه های اجرایی بیان نمود با وجود شرایط نابسامان اقتصادی حاصل از تحریم و شیوع بیماری کرونا در کشور می توان با تلاش های منطقه ای به  ترغیب سرمایه گذاران خارجی فعلی جهت انجام سرمایه گذاری های مجدد در استان پرداخت.

در ادامه نمایندگان دستگاه های مدعو هریک به ارائه توضیحاتی در خصوص بروزرسانی اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری هر بخش پرداختند