- 1399/07/19

دکتر دژپسند،وزیراموراقتصادی و دارایی،طی حکمی سید اسماعیل هاشمی را به سمت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران منصوب کرد.

براساس این گزارش،مراسم تکریم و معارفه مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران با حضور خیریانپور،معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری مازندران،اعضای شورای هماهنگی سازمانهای تابعه وزارت اموراقتصادی و دارایی دراستان مازندران ، بصورت ارتباط وبیناری با حضور دکترعسکری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت اقتصاد برگزارشد و ضمن قدردانی از زحمات موسی قاسم پیشه، سیداسماعیل هاشمی بعنوان مدیرکل جدید اموراقتصادی و دارایی مازندران معارفه شد.

دراین مراسم حکم انتصاب سید اسماعیل هاشمی ،مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران توسط دکتر توتونچی ،مدیرکل دفتراموراستانهای وزارت اقتصاد قرائت شد که در آن وزیراقتصاد  بر مواردی چون پیگیری و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و مالی کشوردرسطح استان،اعمال نظارت برامورمالی وعملکرد ذیحسابان دراستان، پیگیری بهبود مستمرمحیط کسب وکاردراستان، پیگیری امورمولد سازی دارایی های دولت دراستان، راهبری و مدیریت مرکزخدمات سرمایه گذاری و تهیه نقشه راه تامین مالی خارجی استان، پیگیری وصول و ارائه گزارش عملکرد درآمدهای استان و همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرایی استان در پیشبرد اهداف و برنامه های وزارت اقتصاد به عنوان اولویت های برنامه ای اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران تاکید نمود.