- 1400/03/03

نشست تخصصی در خصوص سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه مقیاس کوچک با حضور دکتر سید اسماعیل هاشمی، مدیرکل اموراقتصادی ودارایی و مهندس افضلی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران با دکتر کوده ئی، مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی  و فنی ایران برگزار شد.

 در این نشست مسائل و مشکلات شرکت رهگشا بهار تدبیر با سرمایه گذاری حسین شبگاهی ایرانی مقیم کانادا مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و  مقرر شد در اسرع وقت مشکلات موجود این شرکت مرتفع و شرایط برای ادامه کار فراهم گردد.