- 1400/07/24

صبح روز پنجشنبه مورخ 22 /1400/07در دفتر رئیس گروه سرمایه گذاری نشستی با موضوع تدوین فرصتهای سرمایه گذاری از بین طرح های نیمه تمام  اداره کل صنعت، معدن و تجارت برگزار گرديد.

در ابتدا جلسه یعصوبی رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل ضمن عرض سلام و خوشامدگویی خدمت نمایندگان محترم اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در مرکز خدمات به اهمیت بحث تدوین و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های  جلب و جذب سرمایه گذاری اشاره نمود و هدف از برگزاری این نشست را تدوین و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری جذاب برای این بخش بیان کرد.

سپس سعادتفر نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به مشکلات و موانع موجود در این مسیر اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد ازطریق همکاری و مشورت با کارشناسان بخش های مختلف به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یابند.