- 1400/07/24

صبح روز پنجشنبه مورخ 22 /1400/07در دفتر رئیس گروه سرمایه گذاری نشستی با موضوع تدوین فرصتهای سرمایه گذاری از بین طرح های نیمه تمام بخش گردشگری برگزار گرديد.

در ابتدا جلسه یعصوبی رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل ضمن عرض سلام و خوشامدگویی خدمت نماینده محترم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در مرکز خدمات طرحهای سرمایه گذاری جذاب را  به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های  جلب و جذب سرمایه گذاری اشاره نمود و هدف از برگزاری این نشست را شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری جذاب از میان طرح های نیمه تمام این بخش بیان کرد.

سپس مسافری نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به مشکلات و موانع موجود در این مسیر اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود ازطریق ارتباط با صاحبان طرح های نیمه تمام و مطلع نمودن آنان از مزایای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی و همچنین قانون تشویق و حمایت و از سرمایه گذاران خارجی  بتوان  به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافت.