- 1400/07/26

صبح روز پنجشنبه مورخ 22 /1400/07در دفتر رئیس گروه سرمایه گذاری نشستی با موضوع احصاء فرصتهای سرمایه گذاری از بین طرح های نیمه تمام  بخش کشاورزی و شیلات استان برگزار گرديد.

در ابتدا جلسه جابانی کارشناس گروه سرمایه گذاری اداره کل ضمن عرض سلام و خوشامدگویی خدمت نمایندگان محترم اداره کل جهاد کشاورزی در مرکز خدمات به اهمیت بحث تدوین و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های  جلب و جذب سرمایه گذاری اشاره نمود و هدف از برگزاری این نشست را تدوین و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری جذاب برای این بخش بیان کرد.

سپس عباس تبار نماینده اداره کل جهاد کشاورزی استان بیان کرد  فرصتهای این بخش پس از تعامل با کارشناسان بخش های  تخصصی احصاء شده و در اختیار مرکز خدمات قرار خواهد گرفت.