- 1395/05/18

در اين مجموعه مقررات ارزي فصل چهارم شامل تسهيلات ارزي و مسائل مربوط به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت مورد توجه قرار گرفته است. بانك مركزي همچنين مجموعه مقررات تسهيلات ارزي را در 211 صفحه با عنوان مجموعه مقررات ارزي منتشر كرده است كه شامل تسهيلات ارزي، دوره تسهيلات ارزي، گشايش اعتبار اسنادي، تامين مالي صادرات مصوب شوراي پول و اعتبار، مقررات صندوق ضمانت صادرات ايران، ضوابط اعطاي تسهيلات صادراتي، مراحل اجرايي اعطاي تسهيلات و جداول و فرم‌هاي مربوطه و همچنين سوابق مصوبات حساب ذخيره ارزي و كليه بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و همچنين نحوه دريافت تسهيلات از بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي، بانك اكو، صندوق توسعه ملي و... است. كساني كه قصد دريافت تسهيلات ارزي دارند يا بدهكار ارزي هستند، مي‌توانند با مراجعه به اين مجموعه مقررات و مصوبات مفيد كه در 211 صفحه منتشر شده، اطلاعات و مطالب مفيد و موثري را در رابطه با تسهيلات ارزي وگشايش اعتبار اسنادي، واردات و صادرات دريافت كنند. دراين مجموعه مقررات ارزي و تسهيلات ارزي، همچنين در مورد نحوه مراجعه به ضامن و مطالبه وجوه تاديه نشده تسهيلات، نيز موارد لازم مطرح شده است.

دانلود فایل های پیوست :
- دانلود فایل پیوست اول