- 1396/02/20

در اين جلسه مرادی قائم مقام مدیر عام شركت سهامي برق منطقه اي مازندران به بيان فرصت های موجود و بالقوه استان در زمینه تولید انرژی و حمایت ها و مشوق های  وزارت نیرو از سرمایه گذاران اشاره و از انجام سرمايه گذاري در پروژه هاي استان استقبال كردند. همچنين در اين نشست خالقي معاون اقتصادي اداره كل امور اقتصادي و دارايي و مسئول مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان به بيان مزايای نسبی مازندران و مشوق های سرمایه گذاری خارجی در کشور پرداختند . ايشان ضمن بیان ضمانت ها  و معافیت های مالیاتی آمادگي مركز خدمات را در كليه مراحل براي همكاري و ارائه خدمات به سرمايه گذاران خارجي اعلام كردند.

در ادامه کیم یو سو قائم مقام مدیرعامل شرکت KWP  ضمن تشكر از برگزاري اين نشست به ارائه توضيحاتي پيرامون توان فني و مالي شركت براي اجراي پروژه هاي مورد نظر پرداخته و سوالاتی را پیرامون شیوه های حمایتی ، صدور ضمانتنامه و ... مطرح که  پاسخ مناسب به ایشان ارائه گردید . قائم مقام مدیر عامل شرکت KWP   خواستار اطلاعاتی پیرامون پروژه یادشده شدند و انجام سرمایه گذاری را منوط به بررسی داده های مورد نظر  دانستند .