- 1396/03/21

اولين جلسه مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي مازندران با موضوع  "برنامه ريزي جهت حضور موثر در نهمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري كشور در 8 الي 11 آبان ماه 1396 در منطقه آزاد كيش " صبح روز يكشنبه مورخ 95/03/16 در محل سالن اجتماعات مرکزخدمات سرمایه گذاری خارجی، برگزار گرديد .

در ابتدای جلسه خالقي معاون محترم اقتصادي اداره كل ضمن عرض سلام و خیر مقدم و آرزوي قبولي طاعات و عبادات خدمت حاضرین در جلسه، بيان داشتند يكي از وظايف مركز خدمات تدوين و شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري استان و ارائه آنها به طرق مختلف به متقاضيان سرمايه گذاري و ترغيب آنها جهت سرمايه گذاري در استان مي باشد.

لذا با توجه به شرايط اقتصادي فعلي حاكم بر كشور يكي از موثرترين شيوه براي تحقق سرمايه گذاري استفاده از منابع مالي خارجي بالاخص سرمايه گذاري خارجي مي باشد و پيشنياز آن شناسايي و تدوين فرصتهاي سرمايه گذاري جذاب و feasible و سپس عرضه ي آن در همايش ها، نمايشگاه ها و ... مي باشد. به همين منظور با توجه برگزاري نهمين نمايشگاه معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري كشور در منطقه ي آزاد كيش در صورت تمايل دستگاه ها براي براي مشاركت و عرضه ي فرصتها در يك مكان متمركز در قالب يك غرفه به ارائه فرصتهاي بخش خود بپردازند.

در ادامه نمايندگان دستگاه هاي مدعو هر يك به بيان نظرات و پيشنهادات خود در اين خصوص پرداختند