- 1396/05/25

در این نمایشگاه در غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران به ارائه  توانمندیها ، پتانسیل ها و فرصتهاي سرمايه گذاري استان مازندران در قالب پکیج کاملی شامل سی دی فرصت های سرمایه گذاری ، دی و دی نماهنگ سرمایه گذاری در مازندران پرداخته خواهد شد

همچنین در مدت برپایی نمایشگاه، نمایندگان اعزامی در غرفه مرکز حاضر و به ارائه توضیحات لازم را در خصوص مزایای سرمایه گذاری خارجی در ایران و مازندران  و همچنین پاسخ به سوالات بازدیدگنندکان خواهند پرداخت.