- 1396/05/26

 در بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1396/05/25 هیات اعزامی استان مازندران به سرپرستی خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در نشستی با فعالین اقتصادی آن منطقه به ارائه توانمندیها، مزیتها و ظرفیتهای سرمایه گذاری مازندران پرداختند .

نتالیا معاون مدیر استاندار ولگا گراد در بخش تولید باتفاق تعدادی از تولیدکنندگان در این جلسه حضور داشته اند . ایشان ضمن اظهار خرسندی از حضور فعالین اقتصادی مازندران در نمایشگاه و آشنایی دو طرف از توانمندیها و نیاز های یکدیگر از حمایت مسئولان استان ولگا گراد در تقویت این همکاری خبر دادند . در این نشست تولید کنندگان دو طرف ضمن معرفی شرکت خود به تولیدات و زمینه های همکاری خود پرداختند .  خالقی معاون اقتصادی و مسئول مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران نیز به معرفی  فرصت های سرمایه گذاری استان مازندران  و حمایت های مرکز از سرمایه گذاران خارجی اشاره نمودند.