- 1396/06/02

سومین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان  با طرح و بررسی مشکلات شرکت صنایع آب معدنی آناهیتاپلور، بررسی   موادی از قانون، آیین نامه اجرایی، آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی و ...صبح روز دوشنبه مورخ 96/05/02 در محل سالن شماره 2 استانداری مازندران  به ریاست دکتر ربیع فلاح جلودار استاندار محترم و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان برگزار گرديد .  

در این جلسه دکتر ربیع فلاح جلودار استاندار محترم  به دستگاههای اجرایی استان تکلیف کردند ضمن بررسی چالش های پیش روی سرمایه گذاران خارجی نظیر محدویت اراضی در استان ، نبود بانک اطلاعاتی اراضی قابل واگذاری ، فقدان زیر ساخت های مناسب و .... نسبت به ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات اقدام نمایند .