- 1396/09/30

چهارمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان با طرح مشکلات شرکتهای آناهیتا پلور، وابل نوش زیار و پارس گیپس صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/07/19  به ریاست جناب آقای دکتر ربیع فلاح جلودار استاندار محترم و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان برگزار گرديد . 

در این جلسه جلسه دکتر ربیع فلاح استاندار محترم مازندران و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان ضمن  بیان نکاتی در خصوص اهمیت سرمایه گذاری خارجی فرمودند با در نظر گرفتن توانمندی های استان، مازندران می تواند از جایگاه مناسب تری در عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردار باشد. 

سپس دکتر قاسم پیشه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران ضمن طرح مشکلات پیشروی شرکتهای سرمایه گذاری پارس گیپس، آناهیتا پلور و وابل نوش زیار از دستگاه های مدعو خواستند اهتمام ویژه ای به موضوع  رفه مشکلات این شرکتها و همچنین موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی در فضایی که گشایش های اقتصادی به دنبال برجام ایجاد گردیده است ، داشته باشند.