- 1396/09/30

پنجمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان، جهت بررسی آخرین وضعیت شرکت هیدرو آریاپارس صبح روز یکشنبه مورخ 1396/08/14 در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران به ریاست دکتر قاسم پیشه-نماینده وزیر و نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران برگزار گرديد . 

در ابتدای جلسه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، به بیان نکاتی در خصوص اهمیت سرمایه گذاری خارجی در استان مازندران اشاره و به ارائه اطلاعاتی در خصوص آخرین وضعیت شرکت هیدروآریاپارس در پروژه تبدیل زباله به انرژی پرداختند ایشان از سرمایه گذار و مدعوین در جلسه خواستند تا به ارائه اقدامات انجام پذیرفته پیرامون روند اجرای پروژه مذکور بپردازند.

سپس آ پورضیایی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت هیدروآریاپارس ضمن گزارشی از آخرین وضعیت شرکت یاد شده عنوان کردند عمده مشکل شرکت یاد شده در حال حاضر، واگذاری زمین برای پروژه در شهرستان قائمشهر می باشد همچنین از تلاش های کلیه دستگاههای اجرایی خصوصا اداره کل محیط زیست استان که تلاش های مجددانه در زمینه مجوز زیست محیطی داشتند، تشکر کردند .