- 1396/11/01

وضعیت مجوزهای سرمایه گذاری خارجی صادره و تدوین فرصتهای سرمایه گذاری در استان در روز پنج شنبه مورخ 1396/10/28  در هفتمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی  به ریاست استاندار محترم و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان بررسی گردید.

در ابتدای جلسه دکتر قاسم پیشه نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی تحقق سهمیه 670 میلیون دلار سرمایه گذای خارجی و تدوین 250 فرصت تعیین شده برای استان را امری ضروری دانستند و در خصوص چگونگی فرصت یابی توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند .  

در ادامه مهندس اسلامی- استاندار محترم و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشور و استان بعنوان عاملی مهم در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ، تحقق این مهم را نیازمند ایجاد فضای امن و مناسب برای جلب اعتماد سرمایه گذاران بالقوه خارجی دانستند  .

در پایان نماینده ی شرکت برق منطقه ای به ارائه ی گزارش عملکرد آن شرکت در خصوص جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی (172 میلیون دلار سهم شرکت از محل سهمیه 670 میلیون دلار تعیین شده برای استان)  و موانع و مشکلات طرح های در دست اقدام پرداختند.