- 1396/11/01

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران در تاریخ 1396/10/25 میزبان شرکت Systema بود. در این نشست ،  لینوئید مدیر عامل شرکت Systema  و سرپرست هیات سرمایه گذاری روسیه بیان کرد این شرکت  متقاضی سرمایه گذاری در بخش های شیلات ، دامپروری، حوزه درمان و ... در استان مازندران می باشد.