💢 کارکرد و ماموریت های درگاه ملی مجوزهای کسب وکار کشور * 🔹️این سایت mojavez.ir براساس ماده 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن طراحی و راه اندازی شده و مرجع رسمی مجوزهای کسب و کار کشور محسوب می‌شود. *♦️کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کشور:* 1. تسهیل و شفاف کردن شرایط و مدارک (هزینه و زمان و ...) صدور مجوزهای کسب وکار: 🔻در پروژه پاکسازی 869 شرط ناهنجار از شرایط صدور مجوزها شناسایی و حذف شد. 2. ثبت درخواست و صدور مجوزهای کسب وکار به صورت کاملا اکترونیکی، بدون حضور و بدون کاغذ: 🔻فرایند احراز هویت و تعدادی از استعلام های پایه به صورت سیستمی و برخط توسط درگاه و دستگاه صادر کننده مجوز انجام می شود. 3. پشتیبانی و راهنمایی متقاضیان دریافت مجوز به صورت برخط (بخش سوالی دارید در درگاه ملی مجوزها): 🔻زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشتند، می توانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند. 4. زمانبندی مشخص جهت صدور یا رد درخواست متقاضیان: 🔻دستگاه ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملی مجوزها به درخواست متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشند. 🔻باید دلیل رد درخواست به اطلاع متقاضی برسد. 5. ثبت شکایت متقاضیان به صورت برخط: 🔻متقاضیان در صورت مشاهده تخلف، می توانند شکایت خود را به صورت برخط در درگاه ملی مجوزها ثبت کننند (قسمت شکایت در درگاه ملی مجوزها) 6. بانک اطلاعات کسب و کار ایران (qr.mojavez.ir): 🔻برای اطلاع از وضعیت کسب وکارهای کشور و سرمایه گذاری مطمن میتوان از بانک اطلاعات کسب وکار ایران استفاده کرد. 7. نظارت مدیران کل دارایی استان ها و استانداران و همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس بر روند صدور مجوزها: 🔻مسئولان می توانند به صورت شبانه روزی روند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها را رصد و نظارت کنند. ۸. تهیه گزارش عملکرد دستگاه ها و مبنا قرار دادن آن جهت ارزیابی دستگاه در نحوه صدور مجوزها و مبنای 🛑 مهم؛ بر اساس اطلاعیه درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت درخواست و صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و به صورت حضوری تخلف و مدیران مربوطه مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت. درگاه ملی مجوزهای کشور | mojavez.ir