طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

پروژه تفریحی و توریستی قلعه تاریخی مارکوه

احداث مجتمع تفریحی توریستی شهرداری بهشهر

پروژه مجتمع تفریحی ساحلی لیدو

پروژه مجتمع تفریحی ساحلی پارک آبی

روستای هدف گردشگری گرسماسر

پروژه مجموعه گردشگري و تفريحي پياده راه سبز سلامت (جاده ساحلي)

مجتمع تفریحی و توریستی احمدی

متل 3ستاره هانا کندلوس

مجتمع تفریحی توریستی

مجتمع تفریحی و توریستی