طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

انجماد میوه و سبزیجات

پرورش و بسته بندی صیفی جات

طرح نگهداری میوه و سبزیجات به روش انجماد سریع (IQF)

تولید کمپوست برای پرورش قارچ

طرح سردخانه دو مداره و سورتینگ و درجه بندی میوه و مرکبات

تولید پودر کیوی

تولید رب و پوره

پرورش گاو شیری 2000 راسی

تولید انواع ورق سرد

پودر نوشیدنی- صنایع غذایی ایران نوشهر